Agrodružstvo Morkovice, družstvo

Hospodaří na výměře 4 665 ha v katastrálních územích Věžky, Vlčí Doly, Dřínov, Uhřice, Tetětice, Počenice, Morkovice, Slížany, Pornice, Pačlavice, Lhota u Pačlavic, Prasklice, Litenčice, Honětice, Hoštice, Strabenice, Kunkovice, Nítkovice a okrajově v dalších sousedních katastrech.

V současné době družstvo zaměstnává 95 zaměstnanců, členskou základnu tvoří 846 členů.

Hlavní výrobní činností je rostlinná a živočišná výroba.

Součástí podniku je závodní kuchyně. Provozujeme dvě rekreační chaty – Skavsko a Vičanov.

Každoročně podporujeme včelařské spolky chovající včely v obcích, v jejichž katastrech hospodaříme.

Podporujeme místní školy a školky, sportovní aktivity jako fotbal, hasičský sport. Podporujeme různé spolky jako jsou myslivci, hasiči, sokoli, farnosti.

Při své každodenní činnosti dodržujeme řadu přísných opatření a jsme pod neustálým dohledem kontrolních orgánů.

Při své produkční činnosti klademe důraz na ochranu půdy a krajiny i pohodu zvířat.

Pravidelně investujeme do obnovy strojového vybavení a do údržby a oprav našich farem, skladů, posklizňových linek atd.

DNY ČESKÉHO
ZEMĚDĚLSTVÍ
AGD MORKOVICE 2023

Rostlinná výroba

Aktuálně obhospodařujeme 4665,81 ha.

Zaměřujeme se na pěstování obilovin (potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, výroba osiv), ozimé řepky, kukuřice, cukrovky, krmných plodin pro potřebu živočišné výroby (vojtěška, senážní žito). V menší míře je pěstován hrách setý na produkci osiv a ostropestřec mariánský pro farmaceutický průmysl.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

Družstvo se zabývá chovem skotu s tržní produkcí mléka (holštýnský skot)

Skot chováme na dvou farmách – VKK Nítkovice (v současnosti 330 ks dojnic) a VKK Počenice (540 ks dojnic) v uzavřeném obratu stáda.

Farma Počenice prošla v letech 2020-2023 významnou přestavbou zahrnující výstavbu dvou nových hal pro dojnice, nové kruhové dojírny s polorobotickými prvky, přestavbu budovy staré dojírny na stáj pro suchostojné krávy, výstavbu betonové nádrže na kejdu, úpravu ploch pro telata a dalších ploch a cest v rámci areálu. Jedná se o moderní mléčnou farmu zajišťující prvotřídní welfare a pohodu zvířat.

Průměrná dojivost se pohybuje kolem 28 l/ks/den, denně tak vyrábíme průměrně 24500 l mléka vynikající kvality (vysoký obsah tuku i bílkovin), které dodáváme prostřednictvím odbytového družstva MLÉKO.CZ do mlékárny v Bystřici pod Hostýnem.

Kuchyně, rekreační chaty

Provozujeme závodní kuchyni - vaříme obědy pro naše zaměstnance, členy i zájemce z blízkého okolí. Možnost výroby rautu na zakázku.

Naši členové a zaměstnanci mohou využít rekreační chaty Skavsko a Vičanov

Chata Skavsko