Rostlinná výroba v AGRODRUŽSTVU MORKOVICE, okres Kroměříž

 
 
Agrodružstvo Morkovice hospodaří na 5 255 ha zemědělské půdy (z toho je 4 967 ha orné půdy). V rostlinné výrobě pěstujeme obiloviny, mák, řepku, cukrovku, hrách, len a krmné plodiny pro živočišnou výrobu.
 

Přehled výnosů nejdůležitějších plodin z minulých let

 


2018
Plodina Osev (ha) Výnos (t/ha)
Pšenice ozimá 1 6566,87
Řepka ozimá 402 3,44
Ječmen jarní 966 5,92
Mák setý

Hrách setý 95 3,11
Kukuřice - zrno

Cukrovka*


* přepočtený výnos – 16% digesce

2017
Plodina Osev (ha) Výnos (t/ha)
Pšenice ozimá 1 658 7,42
Řepka ozimá 402 2,74
Ječmen jarní 956 6,31
Mák setý 515 0,67
Hrách setý 91 4,29
Kukuřice - zrno 37 7,46
Cukrovka* 382 78,53

* přepočtený výnos – 16% digesce
 

2016
 
Plodina Osev (ha) Výnos (t/ha)
Pšenice ozimá 1 665 8,73
Řepka ozimá 378 3,99
Ječmen jarní 853 6,52
Mák setý 585 0,92
Len olejný 87 0,87
Hrách setý 85 2,29
Kukuřice - zrno 343 11,74
Cukrovka* 198 88,70

* přepočtený výnos – 16% digesce
 

2015
 

Plodina

Osev (ha) Výnos (t/ha)
Pšenice ozimá 1 587 9,11
Řepka ozimá 370 2,79
Ječmen jarní 967 7,55
Mák setý 458 1,28
Len olejný 182 1,56
Hrách setý 85 4,92
Kukuřice - zrno 343 9,68
Cukrovka* 198 87,34

* přepočtený výnos – 16% digesce
 
 
 

Rostlinná výroba

 
  • obiloviny - pšenice ozimá, ječmen jarní
  • řepka ozimá
  • mák setý
  • len olejný
  • hrách setý
  • kukuřice - zrno
  • cukrovka
 
 
 
 
 

Podívejte se na zemědělskou techniku, kterou používáme k obdělávání půdy.