ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

d Živočišná výroba je zaměřena na chov černostrakatého skotu plemene holštýn s tržní produkcí mléka, který je umístěn na dvou mléčných farmách – VKK Počenice (v současnosti 540 ks dojnic) a VKK Nítkovice (330 ks dojnic).

d Mléko je dodáváno prostřednictvím odbytového družstva MLÉKO.CZ do českých mlékáren (Bystřice pod Hostýnem).

d Momentálně chováme cca 870 dojnic s průměrnou roční užitkovostí 10500-11000 lt a vysokou kvalitou vyprodukovaného mléka (vysoké složky bílkoviny a tuky).

CHOV ZVÍŘAT

d Při chovu zvířat dodržujeme veškeré zásady welfare a pohody zvířat. Zejména VKK Počenice prošlo v posledních letech výraznou přestavbou na moderní mléčnou farmu splňující veškeré požadavky na pohodu zvířat. Součástí farmy je moderní kruhová dojírna s polorobotickými prvky DeLaval E300. Ve stájích se využívají robotické přihrnovače krmiva LELY 100, které zajišťují zvířatům neustálý dostatek krmiva. Teplotní a světelné podmínky v produkčních halách jsou řízeny automatickým systémem napojeným na meteostanici umístěnou přímo v hale, který reguluje světlo i klima pomocí ventilátorů, samosvinovacích plachet či větrací štěrbiny ve střeše.

d Na výživě zvířat spolupracujeme s krmivářskými firmami SANO a Trewit.

d Genetiku využíváme z celého světa, zejména USA.

d Kejdu i hnůj využíváme jako kvalitní organické hnojivo při pěstování polních plodin, zejména cukrovky a kukuřice.

d Objemná krmiva (siláže a senáže) si pěstujeme sami na našich polích.

d Máme i vlastní míchárnu krmných směsí.