Rekonstrukce mléčné farmy Počenice


Od 1.1.2020 do května 2023 probíhala postupná komplexní rekonstrukce a modernizace Mléčné farmy Počenice. Probíhala za plného provozu, bez dotačních prostředků, za vlastní peníze (pouze byl využit úvěr od MONETY Money Bank, a.s. 30 mil. Kč). Rozsah celkové investice byl cca 148 mil. Kč.

 

1) leden 2020 zahájena demolice Haly č.4 pro suchostojné krávy (přesun suchostojných krav na Halu č.5 a jalovice z Haly č.5 byly přesunuty na farmu Uhřice), výstavba nové produkční haly pro 314 ks dojnic byla zahájena v průběhu měsíce dubna a ukončena včetně kolaudace do listopadu 2020.

Cena 31 400 tis. Kč


2) leden 2021 zahájena demolice 1. a 2. produkční haly (dojnice přesunuty do nově postavené stáje), na tomto místě byla provedena výstavba 2. produkční haly s kapacitou 225 ks dojnic, ošetřovna pro 30 ks dojnic a porodna pro 35 ks dojnic. Výstavba byla ukončená v měsíci prosinec 2021.

Cena 41 200 Tis. Kč


3) leden 2022 zahájena demolice 3. produkční haly (dojnice přesunuty do nově vystavěné 2. produkční haly), došlo k přesunu suchostojných krav do nové haly a opouštíme Uhřice a jalovice se vrací do Haly č.5. Na tomto místě byla provedena výstavba nové dojírny, jedná se o kruhovou dojírnu De Laval E300 pro 40 dojnic, hodinová průchodnost 150-200 dojnic za hodinu. Dojírna je vybavena mimo jiné řadou moderních prvků včetně desinfekčního robotu, který nahrazuje náročnou ruční práci dojiče. Dojírna byla uvedena do úplného provozu v prosinci 2022.

Cena 48 100 tis. Kč


4) leden 2023 zahájena částečná demolice staré dojírny a byla provedena rekonstrukce budovy na ustájení suchostojných dojnic včetně venkovního výběhu pro cca 100 ks. Dále proběhla úprava a rozšíření plochy na boudy pro telata do 1 měsíce stáří. Rekonstrukce byla ukončena kolaudací 11.5.2023.

Cena 8 500 tis. Kč


5) rok 2020 – 2022 byly postaveny sklady na 9 500 m³ kejdy (vak na 5000 m³ a betonová jímka na 4500m³), separátor a silážní žlab dělený na 2 500 t siláže.

Cena 19 400 tis. Kč


Touto nemalou investicí chceme udržet krok se špičkovými chovy nejen v ČR, ale i v Evropě. Postupně (cca do roku 2023) dojde k navýšení kapacity ustájených dojnic o cca 20%, tj. z 510 ks na 630 ks dojnic včetně suchostojných krav.