Rostlinná výroba v AGRODRUŽSTVU MORKOVICE, okres Kroměříž

Agrodružstvo Morkovice hospodaří na 5 255 ha zemědělské půdy (z toho je 4 967 ha orné půdy). V rostlinné výrobě pěstujeme obiloviny, mák, řepku, cukrovku, hrách, len a krmné plodiny pro živočišnou výrobu.

 

Přehled výnosů nejdůležitějších plodin z minulých let


2018

Plodina Osev (ha) Výnos (t/ha)
Pšenice ozimá 1 656 6,87
Řepka ozimá 402 3,44
Ječmen jarní 966 5,92
Mák setý
Hrách setý 95 3,11
Kukuřice – zrno
Cukrovka*

* přepočtený výnos – 16% digesce

2017

Plodina Osev (ha) Výnos (t/ha)
Pšenice ozimá 1 658 7,42
Řepka ozimá 402 2,74
Ječmen jarní 956 6,31
Mák setý 515 0,67
Hrách setý 91 4,29
Kukuřice – zrno 37 7,46
Cukrovka* 382 78,53

* přepočtený výnos – 16% digesce


2016

Plodina Osev (ha) Výnos (t/ha)
Pšenice ozimá 1 665 8,73
Řepka ozimá 378 3,99
Ječmen jarní 853 6,52
Mák setý 585 0,92
Len olejný 87 0,87
Hrách setý 85 2,29
Kukuřice – zrno 343 11,74
Cukrovka* 198 88,70

* přepočtený výnos – 16% digesce


2015

Plodina Osev (ha) Výnos (t/ha)
Pšenice ozimá 1 587 9,11
Řepka ozimá 370 2,79
Ječmen jarní 967 7,55
Mák setý 458 1,28
Len olejný 182 1,56
Hrách setý 85 4,92
Kukuřice – zrno 343 9,68
Cukrovka* 198 87,34

* přepočtený výnos – 16% digesce

Rostlinná výroba

  • obiloviny – pšenice ozimá, ječmen jarní
  • řepka ozimá
  • mák setý
  • len olejný
  • hrách setý
  • kukuřice – zrno
  • cukrovka

Podívejte se na zemědělskou techniku, kterou používáme k obdělávání půdy