ROSTLINNÁ VÝROBA

d Aktuálně obhospodařujeme 4 665 ha.

d Zázemí pro rostlinnou výrobu (mechanizace, posklizňové linky, sklady atd.) je umístěno na několika farmách – Morkovice, Počenice, Pačlavice, Nový dvůr Maria Litenčice.

d Podnik je vybaven skladovacími kapacitami na téměř veškerou svoji produkci včetně posklizňové linky na mák (středisko Pačlavice).

d Zaměřujeme se na pěstování obilovin (potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, výroba osiv), ozimé řepky, kukuřice, cukrovky, krmných plodin pro potřebu živočišné výroby (vojtěška, senážní žito). V menší míře je pěstován hrách setý na produkci osiv a ostropestřec mariánský pro farmaceutický průmysl. Naše tradiční plodina mák se letos nezasela kvůli špatnému odbytu.

d 5% půdy je vyčleněno jako neprodukční a oseto směsí pro nektarodárný úhor.

VÝSLEDKY DRUŽSTVA

d Družstvo dosahuje dlouhodobě stabilně dobrých až výborných výsledků. Kromě kvalitní produkce se ale zároveň snažíme o udržitelné a moderní zemědělství šetrné k půdě i přírodě. Využíváme statková hnojiva (hnůj, kejda), pravidelně vápníme. Hnojení minerálními hnojivy probíhá na základě rozborů půdy i rostlin, aby nedocházelo ke zbytečnému přehnojování, využíváme prvky precizního zemědělství. Při pěstování plodin se snažíme dodržovat prvky integrované ochrany rostlin. K chemické ochraně proti škodlivým činitelům přistupujeme šetrně, pokud to jde využíváme biologickou ochranu rostlin a různé mikrobiální přípravky, které zlepšují půdu a zdravotní stav rostlin. Používáme nové pěstební technologie na omezení půdní eroze, na boj se suchem atd. Po sklizni hlavní plodiny vyséváme na části ploch meziplodiny.