2023

Současnost

Agrodružstvo Morkovice hospodaří na 4 665 ha. Zabýváme se živočišnou výrobou (chov skotu s tržní produkcí mléka) a rostlinnou výrobou (pěstování tržních plodin a krmných plodin pro ŽV).

1999

ZALOŽENÍ AGD MORKOVICE

Původní družstvo ukončilo v roce 1999 svou podnikatelskou činnost a členové družstva založili k 1. 7. 1999 AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo, do kterého převedli své majetkové podíly z původního JZD Morkovice. Předsedou družstva byl zvolen Ing. Václav Řezáč, který tuto funkci vykonával až do svého odchodu do důchodu v roce 2011, kdy byl zvolen novým předsedou Ing. Josef Uchytil, který tuto funkci vykonává doteď.

90. LÉTA

POSTUPNÝ ÚTLUM ČINNOSTÍ

V 90. letech byly postupně utlumovány činnosti přidružené výroby, některé byly úplně zrušeny. Také došlo k útlumu živočišné výroby, skončil výkrm býků, chov prasat a drůbeže.

1985

Bohatá přidružená výroba

V polovině 80. let hospodařilo družstvo na cca 7000 ha, zaměstnávalo přes 1000 zaměstnanců, kteří byli zároveň členy družstva. Kromě rozsáhlé zemědělské činnosti provozovalo také bohatou přidruženou výrobu – cihelna, stavební středisko, dřevovýroba, kovovýroba a galanterní výroba.

1950

VZNIK JZD

V 50.letech 20. století byla zakládána ve vesnicích Věžky, Vlčí Doly, Dřínov, Uhřice, Tetětice, Počenice, Morkovice, Slížany, Pornice, Pačlavice, Lhota u Pačlavic, Prasklice, Litenčice, Hoštice, Honětice, Strabenice, Nítkovice a Kunkovice původní zemědělská družstva, která byla v letech 1960-1973 postupně slučována ve čtyři velké celky - JZD Morkovice, JZD Litenčice, JZD Pačlavice a JZD Počenice. V roce 1976 došlo ke sloučení všech do JZD ČSSP Morkovice.